Regulamin promocji na Dzień Babci i Dzień Dziadka

2018-01-12
Regulamin promocji na Dzień Babci i Dzień DziadkaPostanowienia ogólne  

1.   Organizatorem Promocji „Dzień Babci i Dziadka” jest ANZA Andrzej Zaborowski, ul. Nowa 16/18 90-031 Łódź,
2.   Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego www.furdeko.pl,
3.   Czas trwania Promocji jest określony i trwa od 12.01.2018 do 22.01.2018 do godz. 23.59.  

Warunki i zasady udziału w promocji  

1.   Każdy klient detaliczny , który w okresie trwania Promocji dokona jednorazowo zakupu, co najmniej jednego produktu z oferty sklepu www.furdeko.pl ma możliwość skorzystania z promocji 20% od kwoty zakupu,
2.   Rabat 20% przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny detalicznej brutto aktualnie obowiązującej w serwisie,
3.   Promocją objęte są wszystkie produkty z oferty serwisu www.furdeko.pl,
4.   Towar zakupiony w Promocji podlega zasadom zgodnym z Regulaminem Serwisu,
5.   Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Promocji.
6.   Zamówienia złożone, potwierdzone i opłacone lub złożone, potwierdzone z opłatą „za pobraniem” do 17.01.2018 do godz. 12.00 zostaną wysłane i doręczone do 19.01.2018   

Postanowienia końcowe  

1.   Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
3.   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.furdeko.pl.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel