Regulamin promocji "Do poduszki kocyk -50%"

2017-12-01
Regulamin promocji "Do poduszki kocyk -50%"

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji "DO PODUSZKI KOCYK -50% CENY" jest ANZA Andrzej Zaborowski, ul. Nowa 16/18 90-031 Łódź,

2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego www.furdeko.pl,

3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 01.12.2017 r. do 10.12.2017 r.

Warunki i zasady udziału w promocji

1. Każdy klient detaliczny, który w okresie trwania Promocji dokona jednorazowo zakupu, co najmniej jednej poduszki z oferty sklepu www.furdeko.pl ma możliwość skorzystania z promocji "DO PODUSZKI KOCYK -50% CENY",

2. Promocja redukuje cenę kocyka minus 50%,

3. Promocją objęte są poduszki z oferty serwisu www.furdeko.pl. Narzuty, maskotki oraz worki nie są objęte promocją,

4. Cena kocyka zostanie obniżona podczas procesu składania zamówienia w etapie "koszyk",

5. Towar zakupiony w Promocji podlega zasadom zgodnym z Regulaminem Serwisu,

6. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Promocji.

 

Postanowienia końcowe

1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.furdeko.pl.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel